KHÓA HỌC
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chúng tôi cung cấp công cụ cần thiết cho bạn

Đăng ký ngay để được tư vấn chi tiết

QR_code.png

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại đây

Graphic Chart

Module 1: Xu hướng thị trường

Ý nghĩa: Xác định xu hướng là ưu tiên hàng đầu mang ý nghĩa sống còn trong đầu tư

Giảng viên

Thời gian

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

Giá 

VND 6,0000,000

Graphic Chart

Module 2a: Amibroker cơ bản


Ý nghĩa: Là công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong đầu tư

Giảng viên

Thời gian

3 buổi

Giá 

VND 3,000,000

Graphic Chart

Module 3:Ứng dụng đường chỉ báo tín hiệu mua bán và mô hình giá

Ý nghĩa: Các đường chỉ báo rất dễ sử dụng nhưng đa phần đang được sử dụng không chính xác

Giảng viên

Thời gian

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

Giá 

VND 6,000,000

Graphic Chart

Module 2b: Amibroker nâng cao

Ý nghĩa: Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục & quản lý tiền

Giảng viên

Thời gian

3 buổi

Giá 

VND 3,000,000

Graphic Chart

Module 4: Sóng Elliot

Ý nghĩa: Là công cụ tốt nhất để hiểu được tâm lý thị trường & Xác định xu hướng thị trường

Giảng viên

Thời gian

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

Giá 

VND 6,000,000

Graphic Chart

Module 5: Chiến lược giao dịch

Ý nghĩa: Áp dụng các chiến lược giao dịch đã từng mang lại thành công cho những NĐT huyền thoại

Giảng viên

Thời gian

3 tuần, 2 buổi 1 tuần

Giá 

VND 6,000,000

Alphabia banner 3 - size banner.jpg

TẠO TÀI KHOẢN NGAY HÔM NAY