PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Alphabia banner 3 - size banner.jpg

TẠO TÀI KHOẢN NGAY HÔM NAY

QR_code.png

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại đây

Phân tích cơ bản giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn về hoạt động kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Ta có thể phân biệt được doanh nghiệp nào tăng trưởng bền vững, từ đó sẽ phản ánh vào giá trị của cổ phiếu mà ta đầu tư.

image.png

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là phương pháp giúp tìm giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp. Những nhà phân tích cơ bản tìm hiểu những gì ảnh hưởng tới...

Alphabia banner 1 - KTGD - small size.jpg

Đăng ký ngay hôm nay