TÍN HIỆU GIAO DỊCH

Cung cấp các báo cáo thị trường cho bạn 

Đăng ký ngay hôm nay

Alphabia banner 3 - size banner.jpg

TẠO TÀI KHOẢN NGAY HÔM NAY

QR_code.png

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại đây

alphabia white logo.png

VIP 1

VND 12,000,000/năm

 • Báo cáo nhận định thị trường chung

 • Chiến lược giao dịch theo phân tích kỹ thuật

 • Phân tích cơ bản cổ phiếu

 • Thị trường hàng hóa

 • Ngoại hối

 • Tiền điện tử

 • 15 ngày trải nghiệm miễn phí

 • 12 triệu/năm đối với khách hàng thông thường

 • 6 triệu/năm đối với khách hàng phát sinh giao dịch > 200 triệu/tháng

 • Miễn phí đối với khách hàng có giá trị giao dịch > 1 tỷ/ tháng

VIP 2

VND 24,000,000/năm

 • Tất cả dịch vụ của Vip1 và

 • Báo cáo định lượng cổ phiếu.

 • Gọi mua cổ phiếu theo khuyến nghị của AI.

 • Mức hỗ trợ và mức kháng cự tự động.

 • Đồ thị xoay vòng vốn

 • Gọi mua/bán tín hiệu hợp đồng phái sinh.

 • 15 ngày trải nghiệm miễn phí

 • 24 triệu/ năm với khách hàng thông thường

 • 15 triệu/ năm với khách hàng giao dịch từ 200 - 500 triệu

 • 10 triệu/ năm với khách hàng giao dịch 500 triệu -> 1 tỷ

 • 5 triệu/ năm với giao dịch từ 1 tỷ -> 2 tỷ

 • Miễn phí giao dịch > 2 tỷ

Alphabia banner 1 - KTGD - small size.jpg

Đăng ký ngay hôm nay