• VIP1 (ĐV: Tr.đồng)

  12₫
  Every year
   14 day free trial
  • Chiến lược giao dịch theo phân tích kỹ thuật
  • Phân tích cơ bản cổ phiếu
  • Thị trường hàng hóa
  • Crypto currencies
 • Best Value

  VIP1 (ĐV: Tr.đồng)

  24₫
  Every year
   14 day free trial
  • Tất cả dịch vụ của Vip1 và
  • Báo cáo định lượng cổ phiếu
  • Gọi mua cổ phiếu theo khuyến nghị của AI
  • Mức hỗ trợ và mức kháng cự
  • Đồ thị xoay vòng vốn
 • Module 5

  6000000₫
   
  Chiến lược giao dịch
   
  • RENKO
  • HEIKIN-ASHI
  • Darvas Box
  • Canslim
  • Mark Minervini
 • Module 6

  6000000₫
   
  Amibroker cơ bản
   
  • Cách Cài đặt, Lấy dữ liệu, Tạo đồ thị
  • Cách sử dụng các biểu đồ, cơ sở dữ liệu, vẽ đồ thị
  • Điền thông tin (Tên + Số điện thoại + Hình ảnh) vào Đồ thị
  • Cài đặt đường chỉ báo & tín hiệu mua bán
 • Module 7

  6000000₫
   
  Amibroker nâng cao
   
  • Ứng dụng Ami Broker trong quản lý danh mục đầu tư
  • Kiểm tra & nâng cao hiệu quả sử dụng các tín hiệu Mua bán
  • Cách tạo công cụ giao dịch riêng
  • Công cụ quản lý tiền giao dịch Phái sinh