Đơn Vị Giao Dịch Và Niêm Yết Giá Trên Sàn GDCK Việt Nam

Chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng để giao dịch trên sàn GDCK ở Việt Nam.

Những thông tin này hữu ích cho những người mới tập làm quen với sàn GDCK.

1. Đơn vị giao dịch và yết giá

a. Đơn vị giao dịch:

· Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng/ chứng chỉ quỹ ETF/ chứng quyền

· Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng/chứng chỉ quỹ ETF/chứng quyền (HOSE)

· Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 (HOSE) / 5.000 (HNX) cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF/ chứng chỉ quỹ đóng/ chứng quyền trở lên; không quy định đơn vị giao dịch.

· Giao dịch lô lẻ (từ 1 đến 99 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng/ chứng chỉ quỹ ETF/ chứng quyền) được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư với công ty chứng khoán.

b. Đơn vị yết giá: