Đường lên 1600 gập ghềnh

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy hàng hóa và cổ phiếu đã quay lại vùng hồi phục. Dẫn đầu về thu hút dòng tiền vẫn là ETF bất động sản. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và USD đã rơi vào vùng suy yếu.Thị trường Việt Nam 29/12/2021


VnIndex giảm 8.57 điểm (0.57%), khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua.


Sức cầu từ các cổ phiếu ngân hàng là lực đỡ chính cho thị trường hôm nay. Mạnh nhất có VIB (0.5 điểm), tiếp theo là SSB (0.4 điểm), CTG (0.3 điểm), và VPB (0.2) điểm. Tuy nhiên lực đỡ từ các cổ phiếu ngân hàng không quá mạnh, làm lực bán từ cổ phiếu họ Vin ảnh hưởng lớn tới thị trường, như VIC (-2.8), và VHM (-1.3). Ngoài ra GVR cũng ảnh hưởng xấu không nhỏ (-1), cùng với DIG và GAS (cùng -0.6).