Đường xu hướngĐường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là những đường dễ nhận biết mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để kết nối một loạt các mức giá với nhau hoặc để hiển thị một số dữ liệu phù hợp nhất. Kết quả sau đó được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về hướng mà giá của khoản đầu tư có thể sẽ di chuyển theo.

Đường xu hướng là đường nối các đỉnh hoặc các đáy để hiển thị xu hướng của giá. Đường xu hướng là hình ảnh trực quan của mức hỗ trợ và kháng cự trong bất kỳ khung thời gian nào. Chúng hiển thị hướng và tốc độ của giá, đồng thời mô tả các mô hình trong thời kỳ giá giảm.


Đường xu hướng cho bạn biết điều gì?

Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất của các nhà phân tích kỹ thuật. Thay vì xem xét kết quả kinh doanh trong quá khứ hoặc các yếu tố cơ bản khác, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các xu hướng trong hành động giá. Đường xu hướng giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng xu hướng là một người bạn tốt, và xác định xu hướng là bước đầu tiên trong để tiến hành một giao dịch tốt.

Để tạo đường xu hướng, phải có ít nhất hai điểm trên biểu đồ giá. Một số nhà phân tích thích sử dụng các khung thời gian khác nhau, chẳng hạn như một phút hoặc năm phút. Những người khác nhìn vào biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần. Một số nhà phân tích chọn xem xu hướng dựa trên khoảng thời gian giá tăng/giảm thay vì 1 khung thời gian. Điều làm cho các đường xu hướng trở nên phổ biến và hấp dẫn là chúng có thể được sử dụng để giúp xác định xu hướng bất kể khung thời gian hoặc khoảng thời gian được sử dụng.

Nếu cổ phiếu của công ty A đang giao d