Đầu tư là gì?

Chúng ta hãy cùng xem qua thực sự ý nghĩa của đầu tư là gì, làm sao để tiền đẻ ra tiền, và những cách thức đầu tư.

I. Đầu Tư là:

Trước khi tìm hiểu cách thức đầu tư, bạn phải thực sự hiểu đầu tư là gì.

_ Đầu tư là phân bổ tiền với kỳ vọng thu được lợi ích / lợi nhuận tích cực trong tương lai. Nói cách khác, đầu tư có nghĩa là sở hữu một tài sản hoặc một vật phẩm với mục tiêu tạo ra thu nhập từ việc đầu tư hoặc đánh giá cao khoản đầu tư của bạn là sự gia tăng giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian.

_ Khi bạn đầu tư vào cổ phiếu, là bạn sở hữu 1 phần của công ty, trở thành người sở hữu của công ty đó. Nếu công ty đó làm ăn tốt, bạn sẽ được tưởng thưởng bợ sự tăng giá của chính cổ phiếu đó. Và nếu công ty đó làm ăn thất bại, thì giá cổ phiếu đó sẽ đi xuống.

_ Về dài hạn, đầu tư sẽ đem lại lợi tức cao hơn so với tiết kiệm gửi ngân hàng

_ Có nhiều công cụ đầu tư:

· Cổ phiếu

· Trái phiếu

· ETF

· Quỹ tương hỗ

Về mỗi công cụ, chúng tôi sẽ có một bài riêng cụ thể