Đầu tư vào quỹ chỉ số: Những điều cần biếtVới giá trị tài sản ròng hơn 82 tỷ đô la, Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Phong cách đầu tư của ông, dựa trên kỷ luật, giá trị và sự kiên nhẫn, đã mang lại kết quả luôn vượt trội so với thị trường trong nhiều thập kỷ. Mặc dù các nhà đầu tư thông thường - tức là phần còn lại của chúng ta - không có tiền để đầu tư theo cách của Buffett, chúng ta có thể làm theo một trong những khuyến nghị hiện hành của ông: Quỹ chỉ số có chi phí thấp là khoản đầu tư thông minh nhất mà hầu hết mọi người có thể thực hiện.

Như Buffett đã viết trong một lá thư gửi các cổ đông năm 2016, “Khi hàng nghìn tỷ đô la được quản lý bởi những người ở Phố Wall bị tính phí cao, thường sẽ luôn là những nhà quản lý thu được lợi nhuận vượt trội, chứ không phải khách hàng. Cả nhà đầu tư lớn và nhỏ đều nên gắn bó với các quỹ chỉ số có chi phí thấp”.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc nghe theo lời khuyên của ông ấy, thì đây là những điều bạn cần biết về việc đầu tư vào quỹ chỉ số.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH