Đồng Stacks, xu hướng mới của Bitcoin?

Stacks là gì?

Stacks là giải pháp blockchain 1 lớp dùng để bổ trợ chức năng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung cho Bitcoin. Những chức năng hợp đồng thông minh này hỗ trợ cho Bitcoin mà không phải thay đổi chức năng nào mà còn nâng cao tính an ninh và sự ổn định.

Những ứng dụng này là ứng dụng mở, nghĩa là các nhà phát triển có thể xây dựng thêm những tính năng trên nền tảng này cung cấp mà không ứng dụng nào hỗ trợ bằng. Từ khi Stack dùng Bitcoin làm lớp cơ sở, mọi thứ xảy ra trong mạng lưới sẽ được giải quyết dựa trên blockchain được tranh cãi nhất hiện nay-Bitcoin.

Nền tảng được vận hành bởi Stack token (STX), được dùng để tiếp nhiên liệu cho việc thực hiện những hợp đồng thông minh, xử lý các giao dịch và đang ký các tài sản kỹ thuật số mới trên Stack 2.0 blockchain.


Điều gì làm đồng Stack đặc biệt?

Stack có những chức năng giống Bitcoin, và mở rộng chức năng của nó với những tính năng bổ trợ mà không cần thay đổi Bitcoin blockchain.

Bằng cách kết nối trực tiếp vào Bitcoin blockchain qua cơ ch