Điều gì làm EGLD đặc biệt ?EGLD là đồng coin chạy trên Blockchain của Elrond Network. Elrond Network là một cấu trúc Public Blockchain mới, tập trung vào khả năng mở rộng, tính hiệu quả, an toàn và khả năng tương tác của Blockchain, trong khi vẫn đảm bảo tính chất phi tập trung.


EGLD được đồng sáng lập vào cuối năm 2017 bởi Beniamin và hai anh em Lucian Mincu - Lucian Todea như một giải pháp cho vấn đề về khả năng mở rộng của blockchain, điều mà họ cho là vấn đề cấp bách nhất mà ngành công nghiệp này đang phải đối mặt.


Mục tiêu của EGLD là Blockchain toàn cầu với tốc độ giao dịch lên tới 10k trx/sec, độ trễ thấp và phí giao dịch hầu như không đáng kể. Để đạt được mục tiêu này, mạng chạy trên 2.169 nút xác thực được chia thành 4 phân đoạn, bao gồm 3 phân đoạn thực thi, có khả năng thực hiện 5.400 giao dịch mỗi giây và 1 phân đoạn điều phối được gọi là "Metachain". Kiến trúc phân đoạn trạng thái thích ứng của EGLD có thể mở rộng quy mô khi nhu cầu thông lượng không được đáp ứng và đã được thử nghiệm để chạy 263.000 TPS trong môi trường công cộng với 1.500 nút từ 29 quốc gia được nhóm thành 50 phân đoạn.


Thông tin cơ bản về đồng EGLD

  • Vốn hoá thị trường: khoảng 3.8 tỷ USD.

  • Tổng số lượng coin EGLD: 20 tỷ.