Ưu Và Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ BảnCũng như các phương thức phân tích khác, phân tích cơ bản có mặt ưu và nhược của nó. Qua bài này chúng tôi sẽ cho các nhà đầu tư có cách nhìn rõ hơn, và giúp quý đầu tư chọn được cách thức đầu tư cho mình.


Khái niệm về giá trị nội tại

Một trong những giả định chính của phân tích cơ bản là giá hiện tại từ thị trường chứng khoán thường không phản ánh đầy đủ giá trị của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi dữ liệu công khai. Giả định thứ hai là giá trị được phản ánh từ dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp có nhiều khả năng gần với giá trị thực của cổ phiếu hơn.


Các nhà phân tích thường gọi giá trị thực giả định này là giá trị nội tại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cách sử dụng cụm từ giá trị nội tại này có nghĩa là một cái gì đó khác nhau trong định giá cổ phiếu so với ý nghĩa của nó trong các ngữ cảnh khác như giao dịch quyền chọn. Định giá quyền chọn sử dụng một phép tính tiêu chuẩn cho giá trị nội tại; tuy nhiên, các nhà phân tích sử dụng các mô hình phức tạp khác nhau để đi đến giá trị nội tại của chúng cho một cổ phiếu. Không có một công thức duy nhất được chấp nhận chung nào để đạt được giá trị nội tại của một cổ phiếu.


Ví dụ: giả sử rằng cổ phiếu của một doanh nghiệp đang giao dịch ở mức 20 đô la và sau khi nghiên cứu sâu rộng về doanh nghiệp, một nhà phân tích xác định rằng nó phải có giá trị 24 đô la. Một nhà phân tích khác thực hiện nghiên cứu ngang bằng nhưng xác định rằng nó phải có giá trị 26 đô la. Nhiều nhà đầu tư sẽ xem xét mức trung bình của các ước tính như vậy và cho rằng giá trị nội tại của cổ phiếu có thể gần $ 25. Thông thường, các nhà đầu tư coi những ước tính này là thông tin có liên quan cao vì họ muốn mua những cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá thấp hơn đ