9 bước đơn giản để đánh giá các công ty bán lẻ Việt Nam (Phần 1)


Để hiểu và đánh giá đúng về các công ty bán lẻ tưởng dễ mà khó, vì ngành bán lẻ có những yếu tố đặc thù riêng của nó. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn những cách thức có thể đánh giá đúng về ngành này.

Mặc dù các sản phẩm bán lẻ tương đối dễ hiểu, phân tích các công ty bán lẻ lại là một câu chuyện khác vì tăng trưởng lợi nhuận, yếu tố chu kỳ của mỗi công ty phụ thuộc vào loại mặt hàng mà họ kinh doanh. Chính vì vậy ngành bán lẻ đối với một nhà phân tích cổ phiếu mà nói rất đa dạng. Tuy nhiên, dựa trên mặt hàng kinh doanh, nhìn chung có thể chia ngành bán lẻ tại Việt Nam thành 5 lĩnh vực chính:


Quy mô ngành bán lẻ Việt Nam cũng rất lớn. Theo tổng cục thống kê quy mô ngành bán lẻ hàng hóa năm 2020 đạt 3.9 triệu tỷ đồng hay khoảng 172,8 tỷ USD. Thế nhưng, doanh số các hãng bán lẻ niêm yết trên sàn trong năm 2020 chỉ chiếm chưa đầy 5% toàn thị trường cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

Doanh số một số nhà bán lẻ được niêm yết 2020