9 bước đơn giản để đánh giá các công ty bán lẻ Việt Nam (Phần 2)


Sau khi đã tìm hiểu những đặc điểm đầu tiên để phân tích ngành bán lẻ, chúng tôi xin cung cấp các nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn nữa về ngành này, từ đó có những quyết định đầu tư hợp lý.

4. Tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng cũ (Same-Store Sales)

Doanh thu trên mỗi cửa hàng cũ (Same-Store Sales): doanh thu của cửa hàng đã mở trên 12 tháng so với năm ngoái.

Số liệu này có thể cho các nhà đầu tư biết bao nhiêu phần trăm doanh thu đến từ việc mở cửa hàng mới và bao nhiêu doanh thu tăng trưởng từ các cửa hàng đã mở trên 12 tháng.

Nếu SSS tăng mạnh là dấu hiệu doanh nghiệp nên mở thêm nhiều cửa hàng trong khu vực vì có nhiều nhu cầu. Nếu SSS giảm hoặc về 0% là dấu hiệu khu vực đó đã bão hòa hoặc có quá nhiều đối thủ cạnh tranh hoặc thị hiếu khách hàng đã thay đổi.

Doanh thu trên mỗi cửa hàng đã hoạt động trên 12 tháng có thể dễ dàng tìm thấy trên website của Thế Giới Di Động (MWG). Đối với những nhà bán lẻ chưa công bố thông tin này. Nhà đầu tư sẽ phải tìm kiếm thông qua báo cáo của các công ty chứng khoán. Hoặc sẽ phải email, gọi điện thoại đến phòng quan hệ cổ đông của công ty đó. Chúng ta hãy hy vọng rằng trong tương lai tất cả các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nỗ lực công bố nhiều thông tin hữu ích đến cổ đông giống như Thế Giới Di Động.

Nói tóm lại, tăng trưởng doanh thu phải đi kèm với tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ, nếu không công ty sẽ rơi vào tình trạng tăng nóng, không kiểm soát được dòng tiền và rơi vào cảnh mượn thêm nợ vay để duy trì hoạt động.