Bổn cũ soạn lại: Nhóm đầu cơ tăng, big cap có quay lại để nâng đỡ thị trường?


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy hàng hóa và cổ phiếu đã quay lại vùng hồi phục. Dẫn đầu về thu hút dòng tiền vẫn là ETF bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu chính phủ và USD đã rơi vào vùng suy yếu.Thị trường Việt Nam 23/12/2021

Phiên ngày 23/12, VnIndex giảm sâu 20.71 điểm (-1.4%). VN30 bị bán tháo mạnh, giảm gần 27 điểm (-1.31%).

Những cổ phiếu khiến thị trường bớt đỏ lửa có CTG và EIB (0.7 điểm ảnh hưởng). Bên cạnh đó VCG ảnh hưởng cũng tích cực (0.4), MSN và BID cùng điểm ảnh hưởng (0.3). Cổ phiếu bị bán tháo mạnh có của họ nhà Vin - VHM và VIC (sấp xỉ -3.5 điểm). NVL, VPB và TCB cũng kéo điểm khá mạnh (-1.4 điểm).