Biến thể Covid làm thế giới lo ngại, thị trường Việt Nam có còn cơ hội?


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đang rơi vào vùng suy yếu. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu doanh nghiệp đang có sự cải thiện về dòng tiền. USD đang là kênh hút tiền mạnh nhất thị trường trong khi ETF bất động sản, hàng hóa năng lượng và hàng hóa nông nghiệp hiện đang là kênh hút tiền kém nhất.Thị trường Việt Nam 30/11/2021