Biểu đồ đườngBiểu đồ đường là gì?

Biểu đồ đường là một biểu đồ sử dụng các đường để kết nối các điểm dữ liệu riêng lẻ. Biểu đồ đường hiển thị các giá trị định lượng trong một khoảng thời gian cụ thể.


Hiểu về biểu đồ đường

Biểu đồ đường “đánh dấu" các điểm dữ liệu rồi nối chúng với nhau bằng đường thẳng. Các điểm được kết nối bằng đường thẳng này giúp trực quan hóa dữ liệu cho người dùng. Biểu đồ đường được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau cho các mục đích khác nhau, chúng đặc biệt hữu ích khi cần mô tả dưới dạng đồ họa về những thay đổi trong giá trị theo thời gian.

Biểu đồ đường thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính để tạo ra các hình ảnh trực quan về các giá trị theo thời gian, bao gồm những thay đổi về giá chứng khoán, doanh thu của công ty và lịch sử của các chỉ số chứng khoán. Chúng cũng hữu ích trong việc so sánh các cổ phiếu khác nhau.

Trong đầu tư, đặc biệt đối với phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư sử dụng đồ thị đường để hình dung xu hướng, điều này có thể hỗ trợ họ rất nhiều trong các phân tích của họ.

Có một số hạn chế đối với đồ thị đường. Ví dụ, biểu đồ đường thường không còn rõ ràng khi có quá nhiều điểm dữ liệu. Chúng cũng dễ bị thao túng về mặt hình ảnh để đạt được những hiệu ứng/kết quả nhất định. Ví dụ, mức độ thay đổi có thể bị thao túng về mặt trực quan bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa các điểm dữ liệu trên các trục.