Biểu đồ thanhBiểu đồ thanh là gì?

Biểu đồ thanh bao gồm nhiều thanh giá, mỗi thanh sẽ minh họa cách giá của tài sản hoặc chứng khoán di chuyển trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi thanh thường hiển thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa (OHLC). Đôi khi các thanh sẽ được điều chỉnh để chỉ hiển thị giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (HLC).

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ thanh — hoặc các loại biểu đồ khác như biểu đồ nến hoặc biểu đồ đường — để theo dõi hành động giá, hỗ trợ cho các quyết định giao dịch. Biểu đồ thanh cho phép các nhà giao dịch phân tích xu hướng, phát hiện các điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng, theo dõi sự biến động và chuyển động của giá.


Cách biểu đồ thanh hoạt động

Biểu đồ thanh là một tập hợp các thanh giá, với mỗi thanh hiển thị biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi thanh bao gồm một đường thẳng đứng hiển thị giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian. Giá mở cửa được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ bên trái đường thẳng và giá đóng cửa được đánh dấu bằng một đường ngang nhỏ bên phải đường thẳng.

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thanh giá có thể có màu đen hoặc xanh lá cây. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở c