Bitcoin có còn hấp dẫn đễ nhà đầu tư mạo hiểm?Bitcoin sau khi gặp kháng cự 50K đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn; do đó, có nhiều khả năng lực bán sẽ tiếp tục gia tăng đưa BTC về vùng hỗ trợ gần nằm gần 45K.

Mặc dù vậy, kể từ khi tạo đáy ở gần 30K, BTC đang nằm trong giai đoạn hồi phục trở lại xu hướng tăng và vượt đỉnh cũ. Vì vậy, những đợt điều chỉnh ngắn sẽ tạo ra cơ hội mua với các mục tiêu sau sẽ cao hơn vùng đỉnh gần nhất.

Chiến lược:

- Mua vào khi BTC về gần 45K

- Chốt lời ở vùng kháng cự mạnh 58K


<