BTC giảm mạnh, ta có nên tham lam khi người khác sợ hãi?


Mặc dù đang điều chỉnh giảm mạnh vào ngày 07/09 (giờ Mỹ) nhưng BTC đã bắt đầu hồi phục trở lại từ hỗ trợ 45K đi kèm với sự gia tăng mạnh của KLGD. Điều này cho thấy lực mua vào bắt đáy đang gia tăng. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua (mà trước đây chúng tôi đã đề xuất ở gần 45K) với mục tiêu tiếp theo nằm tại 58K.