Các Nguyên Tắc Trong Phân Tích Cơ Bản


Các nguyên tắc cơ bản về chất lượng cần xem xét

Có bốn nguyên tắc cơ bản chính mà các nhà phân tích luôn xem xét khi liên quan đến một doanh nghiệp. Tất cả đều là định tính chứ không phải định lượng. Chúng bao gồm:

Mô hình kinh doanh: Chính xác thì doanh nghiệp làm gì? Điều này không đơn giản như nó có vẻ. Nếu mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp dựa trên việc bán thức ăn nhanh gà, liệu doanh nghiệp có đang kiếm tiền theo cách đó không? Hay nó chỉ dựa vào phí bản quyền và nhượng quyền thương mại?


Lợi thế cạnh tranh: Thành công lâu dài của một doanh nghiệp chủ yếu được thúc đẩy bởi khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh — và giữ vững lợi thế đó. Những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, chẳng hạn như thương hiệu của Coca-Cola và sự thống trị của Microsoft đối với hệ điều hành máy tính cá nhân, tạo ra một hào quang xung quanh một doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đó giữ chân các đối thủ cạnh tranh và tận hưởng sự tăng trưởng và lợi nhuận. Khi một doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, các cổ đông của nó có thể được khen thưởng xứng đáng trong nhiều thập kỷ.


Quản lý: Một số người tin rằng quản lý là tiêu chí quan trọng nhất để đầu tư vào một doanh nghiệp. Nó có ý nghĩa: Ngay cả mô hình kinh doanh tốt nhất cũng bị hủy diệt nếu các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp không thực hiện đúng kế hoạch. Mặc dù rất khó để các nhà đầu tư bán lẻ gặp gỡ và thực sự đánh giá các nhà quản lý, nhưng bạn có thể xem trang web của doanh nghiệp và kiểm tra lý lịch của những người đứng đầu và các thành viên hội đồng quản trị. Họ đã thể hiện tốt như thế nào trong các công việc trước đây? Gần đây họ có dỡ bỏ rất nhiều cổ phiếu trong kho của họ không?