Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường xây dựng

Thị trường xây dựng có thể chia ra thành ba phân khúc chính: xây dựng dân dụng (nhà ở, thương mại, văn phòng), xây dựng công nghiệp (nhà xưởng, nhà kho, khu công nghiệp), cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước). Do mỗi phân khúc tạo ra sản phẩm xây dựng cho mỗi ngành nghề riêng biệt, do đó các nhân tố ảnh hưởng đến mỗi phân khúc là không giống nhau.

  • Thị trường xây dựng dân dụng: chịu tác động và ảnh hưởng lớn từ thị trường BĐS nhà ở và nhà không để ở (thương mại). Do đó, những nhân tố chính ảnh hưởng đến thị trường xây dựng dân dụng có thể kể đến như:

  • Nhân khẩu học

  • Lãi suất

  • Sức khoẻ nền kinh tế

  • Chính sách hỗ trợ từ chính phủ

  • Nguồn vốn FDI


Nguồn: Tổng cục thống kê

  • Thị trường xây dựng công nghiệp: phụ thuộc và nhu cầu đầu tư xây mới và mở rộng của các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước.