Các phương pháp định giá trong ngành Dầu khíChúng tôi sẽ giới thiệu cho quý đàu tư vè phương pháp định giá ngành dầu khí. Đây sẽ là những thông tin sơ lược về đặc điểm ngành, phân khúc đặc thù mà cần để ý.


Chuỗi giá trị của ngành dầu khí được phân thành ba phân khúc/lĩnh vực riêng biệt:

  1. Thượng nguồn (còn được gọi là khâu thăm dò và sản xuất, hoặc "E&P")

  2. Trung nguồn

  3. Hạ nguồn

Dịch vụ dầu khí cũng có thể được coi là một phân khúc khác biệt, phục vụ cho các công ty dầu khí thượng nguồn.

Ba phương pháp định giá tiêu chuẩn - Phương pháp định giá dựa trên thu nhập, Phương pháp định giá dựa trên giá thị trường và phương pháp định giá dựa trên tài sản - thường được áp dụng trong việc định giá các công ty trong ngành dầu khí. Bước đầu tiên trong việc lựa chọn phương pháp định giá phù hợp là hiểu lĩnh vực của chuỗi giá trị mà công ty chủ thể hoạt động. Mỗi lĩnh vực lại phải cân nhắc một số vấn đề nhất định.

Thượng nguồn