Cách dùng mây IchimokuMây Ichimoku là gì?

Mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như động lượng và xu hướng. Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều giá trị trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng sử dụng những số liệu này để tạo ra một “đám mây” để dự báo nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản, và được công bố vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến thông thường. Mặc dù thoạt nhìn qua thì mây Ichimoku trông có vẻ phức tạp, nhưng những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ mây thường thấy nó dễ hiểu hơn so với biểu đồ thông thường, nhờ các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.


Mây Ichimoku nói với bạn điều gì?

Chỉ báo này hiển thị các thông tin liên quan trong nháy mắt bằng cách sử dụng đường trung bình.

Xu hướng tổng thể là tăng khi giá nằm trên mây, giảm khi giá nằm dưới mây và không có xu hướng hoặc đang trong giai đoạn chuyển đổi khi giá ở trong mây.

Nếu đường dẫn A (Leading Span A) đang tăng và nằm trên đường dẫn B (Leading Span B), điều này giúp xác nhận xu hướng tăng và khoảng cách giữa các đường lúc này thường có màu xanh lá cây. Khi đường dẫn A đang giảm và nằm dưới đường dẫn B, điều này giúp xác nhận xu hướng giảm. Khoảng trống giữa các đường thường có màu đỏ trong trường hợp này.

Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng mây Ichimoku như một vùng hỗ trợ và kháng cự, tùy thuộc vào vị trí của giá. Mây Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự c