Công cụ ADX của Alphabia khác gì so với thị trường?Các nhà đầu tư ưa thích phân tích kỹ thuật trên thị trường chắc hẳn đều không còn lạ gì với chỉ báo ADX (The Average Directional Index). Đây là một chỉ báo ưu việt trong việc xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng. Chúng ta thường thấy ADX dưới dạng biểu đồ đường với giá trị biến động trong khoảng 0-100 và xuất hiện cùng với chỉ báo chuyển động định hướng DMI (gồm 2 đường +DMI và –DMI). Phân tích kỹ thuật đại chúng dạy chúng ta rằng giá trị ADX lớn hơn 25 cho thấy một xu hướng mạnh mẽ và chúng ta có thể mua vào khi ADX nằm trên vùng 25 và đường +DMI nằm trên đường –DMI, cũng như bán ra khi ADX nằm trên vùng 25 và đường –DMI nằm trên đường +DMI. Tuy nhiên, việc căn cứ vào giá trị 25 của ADX để xác định độ mạnh xu hướng chỉ mang tính định tính và đôi khi có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ đáy hoặc một nhịp tăng đáng kể của thị trường.


Vậy, cần phải làm gì để tối ưu hóa đường ADX trong đưa ra tín hiệu đầu tư?

Nắm bắt được ưu, nhược điểm của chỉ báo ADX, Alphabia đã cải tiến một công cụ mới, sử dụng chỉ báo ADX kết hợp với đường MA để đưa ra tín hiệu giao dịch một cách đơn giản và chính xác hơn, nhằm mục tiêu giúp nhà đầu tư tận dụng được tất cả các nhịp tăng giảm của thị trường. Chúng ta không cần ghi nhớ giá trị 25 để nhận định về xu hướng, và cũng không cần tới hai đường DMI để xác định vị thế mua bán nữa mà chỉ cần tập trung vào những vùng có chỉ báo ADX nằm trên đường MA. Với công cụ cải tiến này, chúng ta sẽ chỉ đưa ra quyết định đầu tư khi ADX nằm ở vùng màu xanh và bỏ qua cổ phiếu khi ADX nằm ở vùng màu đỏ. Theo đó, khi ADX nằm ở vùng màu xanh, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua cổ phiếu khi đường giá cắt lên đường MA và đưa ra quyết định bán cổ phiếu khi đường giá cắt xuống đường MA.