Cổ phiếu chu kỳ là gì?Cổ phiếu chu kỳ là cổ phiếu mà giá bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế vĩ mô hoặc có hệ thống trong nền kinh tế tổng thể. Cổ phiếu chu kỳ được biết đến với việc tuân theo các chu kỳ của nền kinh tế qua các giai đoạn mở rộng, đỉnh cao, suy thoái và phục hồi. Hầu hết các cổ phiếu chu kỳ liên quan đến các doanh nghiệp bán các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, mà mặt hàng đó được mua nhiều hơn trong thời kỳ nền kinh tế bùng nổ và được mua ít hơn trong thời kỳ suy thoái.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Cổ phiếu chu kỳ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi kinh tế vĩ mô, trong đó lợi nhuận của nó tuân theo chu kỳ của một nền kinh tế.

  • Cổ phiếu chu kỳ nói chung ngược lại với cổ phiếu phòng thủ. Cổ phiếu chu kỳ bao gồm các doanh nghiệp hàng tiêu dùng không thiết yếu, chẳng hạn như Starbucks hoặc Nike, trong khi cổ phiếu phòng thủ là mặt hàng chủ lực, chẳng hạn như Campbell Soup.

  • Các cổ phiếu chu kỳ thường có độ biến động cao hơn và được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn tro