Chỉ báo kỹ thuậtChỉ báo kỹ thuật là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật là các tín hiệu dựa trên mô hình hoặc kinh nghiệm. Chúng được tạo ra bởi giá, khối lượng và/hoặc số hợp đồng được mở của một chứng khoán.

Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo để dự đoán biến động giá trong tương lai. Ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Dòng tiền (MFI), Stochastic Oscillator (chỉ số dao động ngẫu nhiên), trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và dải Bollinger®.


Chỉ báo kỹ thuật hoạt động như thế nào

Phân tích kỹ thuật là một phương thức phân tích hoạt động giao dịch, được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như chuyển động giá và khối lượng. Không giống như phân tích cơ bản đánh giá giá trị nội tại của một chứng khoán dựa trên dữ liệu tài chính hoặc kinh tế, phân tích kỹ thuật tập trung vào các mẫu biến động giá, tín hiệu giao dịch và nhiều công cụ biểu đồ phân tích khác để đánh giá sức mạnh của chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng cho bất kỳ chứng khoán nào có dữ liệu giao dịch lịch sử. Tức là bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa, thu nhập cố định, tiền tệ và các chứng khoán khác. Trên thực tế, phân tích kỹ thuật đặc biệ