Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator)Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator hay chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng, dùng để so sánh giá đóng cửa tại 1 ngày cụ thể với một phạm vi giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của chỉ báo đối với các chuyển động của thị trường có thể được giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian áp dụng hoặc bằng cách lấy trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán dao động trong khoảng từ 0-100.


Stochastic Oscillator cho bạn biết điều gì?

Stochastic Oscillator có giới hạn về phạm vi dao động, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện quá mua và quá bán. Thông thường, cổ phiếu ở mức trên 80 được coi là trong phạm vi quá mua và các cổ phiếu ở mức dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, các số liệu này không phải lúc nào cũng sẽ thể hiện sự đảo chiều sắp xảy ra; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài. Do đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong chỉ báo Stochastic Oscillator để biết manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.

Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của nó trong mỗi phiên và một đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá thường được cho là sẽ đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy một sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.

Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm tạo đáy mới thấp hơn, nhưng Stochastic Oscillator lại tạo đáy cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy những động lượng giảm đang mất dần và sự đảo chiề