Chỉ số điều chỉnh nhẹ là cơ hội mua


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản và cổ phiếu đang đi vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp đang đi vào vùng suy yếu.


Thị trường Việt Nam 13/10/2021


Phiên ngày 13/10, VnIndex giảm nhẹ 2.81 điểm, tương đương 0.21%.


Ngược lại với ngày hôm qua, ngành năng lượng là ngành giảm điểm nhiều nhất với -1.23%, dẫn đầu là cổ phiếu GAS (giảm -0.9%). Theo sau là Dịch vụ tiện ích (-0.61%) và Hàng tiêu dùng thiết yếu (-0.59%). Chỉ có 3 ngành tăng điểm, Hàng tiêu dùng (tăng 1.03%) với MWG vượt đỉnh. Ngành Công Nghiệp tăng 0.57% Ngành công nghệ thông tin dù chỉ tăng 0.31%, nhưng có FPT cũng đã vượt đỉnh với giá 99.400/cp.