Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (VAMI)Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng là gì ?

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (VAMI) theo dõi hiệu suất hàng tháng của khoản đầu tư giả định $1000, giả thiết là lợi nhuận sẽ được tái đầu tư trong một khoảng thời gian.


Hiểu về Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng biểu thị tổng lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được trong một khoảng thời gian xác định. Nó bao gồm lãi về vốn cũng như khoản tái đầu tư của bất kỳ khoản giải ngân nào như cổ tức và lãi kép. Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng có thể được tính bằng cách sử dụng lợi nhuận thuần hàng tháng.

Chú ý là chỉ số VAMI được tính bằng cách sử dụng lợi nhuận ròng hàng tháng. Điều này có nghĩa là bất kỳ khoản phí nào, chẳng hạn như phí quản lý, phí thưởng, phí môi giới,... đã được khấu trừ, và những gì còn lại là lợi nhuận thực sự.

Đây là một trong những số liệu được sử dụng phổ biến nhất để mô tả hiệu suất chung của một quỹ cho các nhà đầu tư. Sự phổ biến của VAMI bắt nguồn từ thực tế là nó mô tả khá tốt, nó có thể cho nhà đầu tư thấy khoản đầu tư 1,000 đô la đã hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định 1 cách rất dễ hiểu.

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó có thể cung cấp góc nhìn sâu sắc về sự tăng trưởng của vốn đầu tư theo thời gian. Đôi khi, nó có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một nhà quản lý quỹ. Nó cũng hữu ích trong việc so sánh nhiều quỹ và chỉ số. VAMI được tính bằng cách nh