Chỉ số Ulcer (UI)Chỉ số Ulcer là gì?

Chỉ số Ulcer (UI) là một chỉ báo kỹ thuật được dùng để đo lường rủi ro giảm giá về mặt mức độ và thời gian. Chỉ số này tăng khi giá di chuyển ra xa khỏi đỉnh gần nhất và giảm khi giá tăng lên. Chỉ số này thường được tính trong khoảng thời gian 14 ngày, thể hiện tỷ lệ phần trăm giảm điểm các nhà giao dịch có thể mong đợi từ mức cao trước đó.

Giá trị của chỉ số Ulcer càng lớn thì sẽ càng mất nhiều thời gian để cổ phiếu quay trở lại mức cao trước đó. Nói một cách đơn giản, chỉ số này được thiết kế như một phương pháp để đo lường mức độ biến động theo hướng giảm giá.


Hiểu về chỉ số Ulcer

Chỉ số Ulcer được phát triển bởi Peter Marin và Byron McCann vào năm 1987 để phân tích các quỹ tương hỗ. Marin và McCann lần đầu tiên công bố chỉ số này trong cuốn sách năm 1989 của họ, Hướng dẫn về quỹ Fidelity cho các nhà đầu tư. Chỉ báo này chỉ xem xét rủi ro giảm giá thay vì biến động tổng thể. Các chỉ báo về biến động khác, như độ lệch chuẩn, xem xét cả chuyển động tăng và giảm, nhưng một nhà giao dịch thông thường không hay lo ngại về chuyển động tăng; việc cổ phiếu giảm giá mới chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng và loét dạ dày (ulcer), đó là lý do chỉ số Ulcer có cái tên của mình.


Tính toán chỉ số Ulcer

Chỉ số được tính theo ba bước: