Chỉnh là mua nhưng hỗ trợ của VNIndex ở đâu?Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đang là kênh có dòng tiền mạnh mẽ nhất. Trong khi, hàng hóa nông nghiệp và ETF bất động sản đang rơi vào vùng suy yếu. USD đang mạnh lên và đi vào vùng cải thiện. Các kênh trái phiếu chính phủ/doanh nghiệp và hàng hóa năng lượng đang hút tiền yếu nhất.


Thị trường Việt Nam 12/08/2021

Mặc dù thanh khoản thị trường tăng lên cao hơn trung bình 50 phiên, VNIndex lại có phiên điều chỉnh ngày 11/08/2021. Hầu hết các n