Chuỗi giá trị ngành và cách định giá ngành Logistics3. Chuỗi giá trị ngành Logistics

Ngành logistics bao gồm 3 hoạt động chính là Cảng biển, Giao nhận và Kho bãi. Trước nhất ở kỳ này, chúng tôi sẽ bàn đến hoạt động Vận chuyển cảng biển.

Vận chuyển cảng biển

Đặc điểm ngành cảng biển Việt Nam

Ngành kinh tế biển nói chung và cảng biển Việt Nam nói riêng có lợi thế rất lớn về địa lý khi Việt Nam sở hữu hơn ba nghìn km đường bờ biển, cùng vị trí cảng phần lớn đều liên kết với hệ thống hạ tầng kinh tế trong đất liền. Cảng biển càng gần vùng dân cư và vùng kinh tế càng có lợi, thậm chí vùng kinh tế còn đi theo vị trí cảng.

Hiện nay, do dịch bênh COVID làm nhiều tuyến đường bộ và đường hàng không tê liệt, dẫn đến gánh nặng logistics dồn lên cảng biển. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội tăng chi phí vận chuyển do sản lượng thông quan tăng mạnh.

Vận tải cảng biển mang đặc tính của một ngành dịch vụ đặc thù, cả chi phí cố định và thâm dụng lao động đều cực lớn. Vì thế, chi phí chính của ngành cảng biển đến từ khấu hao tài sản cố định và chi phí nhân công. Ngoài ra, các chi phí khác như xăng dầu, bảo trì, v.v. chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.