Cung cầu đều yếu, VNIndex tiếp tục dò đáy?Bản đồ dòng vốn toàn cầu cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu tiếp tục suy yếu trong khi dòng vốn vào hàng hóa nông nghiệp đang dẫn đầu bên cạnh bất động sản. Trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã tiến vào vùng dẫn dắt. Dòng tiền vào hàng hóa năng lượng đã vượt lên vùng cải thiện. Dòng tiền vào kênh USD hiện đang kém nhất thị trường.


Có sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong phiên giao dịch 27/07/2021, nhóm năng lượng và nguyên vật liệu giữ cho VNIndex ở sắc xanh. Ngân hàng hồi phục khiêm tốn. Khối lượng giao dịch tiếp tục thu hẹp.