Dòng cổ phiếu nào sẽ thu hút dòng tiền trong nửa cuối năm?


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đã quay trở lại là một trong những kênh hút vốn nhiều nhất. Dẫn đầu vẫn là hàng hóa nông nghiệp. Trong khi đó dòng tiền vào ETF bất động sản có dấu hiệu yếu đi. Dòng tiền vào hàng hóa năng lượng vẫn trong vùng cải thiện. Các kênh hút tiền kém nhất là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường Việt Nam 2/8/2021

Hầu hết các nhóm ngành tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/8 nhưng nhóm ngành lớn nhất là tài chính lại kết thúc trong sắc đỏ. Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến tiêu cực, hàng tiêu dùng, dịch vụ tiện ích và công nghệ thông tin vẫn là những ngành thu hút dòng tiền và kết thúc phiên giao dịch tăng trên dưới 2%.