Dòng tiền bắt đầu chuyển sang nhóm vốn hóa lớn bất chấp tin xấu ở Trung Quốc


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu hiện đã trở thành kênh hút tiền kém nhất, ETF bất động sản cũng đang trở nên yếu ớt. Dòng tiền đang cải thiện ở kênh USD. Các kênh tài sản dẫn đầu là hàng hóa, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường Việt Nam 20/09/2021