Dùng excel lấy Báo cáo tài chính trên website

Việc đọc 1 BCTC dài hằng chục trang đã là khó, việc phải lấy số liệu từ từng mục ra để có thể tính toán so sánh với các số liệu của các năm khác cũng là 1 công việc đòi hỏi nhiều thời gian

Nhân đây em xin giới thiệu tới các anh chị một giải pháp tiết kiệm thời gian hơn, thay vì ngồi cả ngày mò mẫm.

Thông thường các trang web như Cafef hay Vietstock có sẵn data của BCTC các công ty trên web của họ, chúng ta có thể tận dụng để tự làm phân tích của bản thân

Đây là các bước thực hiện:

Khi chọn Từ web sẽ nhảy ra một cửa sổ nhỏ có URL, anh/chị copy đường link cần lấy dữ liệu vào đây

Vd : https://s.cafef.vn/bao-cao-tai-chinh/FRT/IncSta/2021/1/0/0/ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-cong-ty-co-phan-ban-le-ky-thuat-so-fpt.chn?fbclid=IwAR0NyMEDz5Z-adDO_OQb2vWOBDCcHMoyaHbP-tGwj4ruoWwEkNwn0ft_Psc

Đây là đường link dẫn tới báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của cafef với công ty FRT.

Paste đường link vào ô URL, mặc định là cơ bản và nhấn ok. Sẽ ra hình sau: