Đường trung bình động hàm mũ (EMA)Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một dạng đường trung bình động (MA) đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn đối với các điểm dữ liệu gần nhất. Đường trung bình động hàm mũ phản ứng nhiều hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), do đường SMA áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong giai đoạn.


Đường trung bình động hàm mũ cho bạn biết điều gì?

Các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 và 26 ngày thường được sử dụng để phân tích nhiều nhất. Các đường 12 và 26 ngày được sử dụng để tạo các chỉ báo như phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ báo phần trăm dao động giá (PPO). Trong khi đó, đường EMA 50 và 200 ngày được sử dụng làm chỉ báo cho xu hướng dài hạn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, đó là tín hiệu kỹ thuật cho thấy sự đảo chiều xu hướng đã xảy ra.

Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật nhận thấy đường trung bình động rất hữu ích và đem lại thông tin sâu sắc về hành động giá khi được áp dụng một cách chính xác. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng những tín hiệu này có thể gây ra những hậu quả lớn khi được sử dụng không đúng cách hoặc bị hiểu sai. Tất cả các đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, về bản chất, đều là các chỉ báo có độ trễ.

Do đó, các kết luận rút ra từ việc áp dụng đường trung bình động cho một biểu đồ cụ thể phải là để xác nhận một động thái của thị trường hoặc chỉ ra sức mạnh của thị trường. Thông thường, thời gian tối ưu để tham gia thị trường đã trôi qua trước khi đường trung bình động cho thấy xu hướng đã thay đổi.

EMA giảm bớt tác động tiêu cực của độ trễ ở một mức độ nào đó. Bởi vì phép tính của đường EMA đặt nhiều t