FTS: công ty chứng khoán nhỏ nhưng có chiến lược phát triển bằng công nghệ khá thú vịTrước khi đi sâu vào phân tích CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS), như thường lệ chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về các công ty chứng khoán.


Đặc điểm hoạt động kinh doanh của CTCK

Tùy vào chiến lược và mô hình hoạt động mà mỗi CTCK sẽ có các hoạt động kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, một CTCK điển hình sẽ có 4 nghiệp vụ kinh doanh chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và ngân hàng đầu tư. Trong đó:

  1. Hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ có quan hệ chặt chẽ với nhau và phụ thuộc nhiều vào thanh khoản chung của thị trường. Các CTCK sẽ có hoạt động môi giới khả quan khi thị trường giao dịch sôi động với thanh khoản cao và ngược lại, sẽ kém khả quan trong điều kiện thị trường trầm lắng với thanh khoản thấp. CTCK có thị phần môi giới lớn thường cũng sẽ có doanh thu lớn từ hoạt động cho vay ký quỹ.

  2. Hoạt động cho vay ký quỹ cũng bị hạn chế bởi quy mô vốn chủ sở hữu của CTCK. Theo quy định của pháp luật, tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ không được vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của một CTCK. Do vậy, khi thị trường tăng trưởng quá nóng, các CTCK thường có xu hướng tăng vốn để nâng hạn mức dư nợ cho vay ký quỹ và tăng doanh thu từ mảng nghiệp vụ này.