Gần kháng cự 1425, nhóm cổ phiếu nào vẫn còn cơ hội?


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản và cổ phiếu vẫn đang ở vùng dẫn dắt thị trường. Nhóm hàng hóa hiện đã rơi vào vùng suy yếu. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu doanh nghiệp cùng với USD đang hút tiền kém nhất thị trường.Thị trường Việt Nam 27/10/2021