Giá mục tiêu


Giá mục tiêu là gì?

Giá mục tiêu là dự đoán của nhà phân tích về giá trong tương lai của chứng khoán. Khi đặt giá mục tiêu của cổ phiếu, một nhà phân tích đang cố gắng xác định giá của cổ phiếu sẽ ở đâu trong 12 hoặc 18 tháng nữa. Cuối cùng, giá mục tiêu phụ thuộc vào định giá công ty cơ sở của cổ phiếu.

Các nhà phân tích thường công bố giá mục tiêu của họ trong các báo cáo nghiên cứu về các công ty cụ thể, cùng với các khuyến nghị mua, bán và nắm giữ của họ đối với cổ phiếu của công ty. Các mục tiêu về giá cổ phiếu thường được nêu trên các phương tiện truyền thông tin tức tài chính.


Hiểu về giá mục tiêu

Giá mục tiêu là mức giá mà tại đó nhà phân tích tin rằng cổ phiếu được định giá phù hợp so với thu nhập dự kiến và lịch sử kinh doanh của nó. Khi một nhà phân tích tăng giá mục tiêu của họ cho một cổ phiếu, họ thường kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng.

Ngược lại, nếu các nhà phân tích giảm giá mục tiêu của họ có nghĩa là nhà phân tích hy vọng giá cổ phiếu sẽ giảm. Giá mục tiêu là một yếu tố biến động trong phân tích tài chính; chúng có thể thay đổi theo thời gian khi có thông tin mới.


Các yếu tố giúp xác định giá mục tiêu

Giá mục tiêu dựa trên các giả định về cung và cầu trong tương lai, các mức kỹ thuật và các yếu tố cơ bản của chứng khoán. Các nhà phân tích và tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các phương pháp định giá khác nhau và xét đến các điều kiện kinh tế khác nhau khi đưa ra giá mục tiêu.