Giá thị trường là gì?


Giá thị trường là gì?

Giá thị trường (còn được gọi là Open Market Value, hoặc "định giá thị trường mở") là giá mà một tài sản sẽ bán được trên thị trường hoặc giá trị mà cộng đồng đầu tư trả cho một cổ phần hoặc giao dịch cụ thể. Giá thị trường cũng thường được sử dụng để chỉ giá trị vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp được giao dịch công khai và được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp với giá cổ phiếu hiện tại. Giá thị trường dễ xác định nhất đối với các công cụ giao dịch hối đoái như cổ phiếu và hợp đồng tương lai, vì giá thị trường của chúng được phổ biến rộng rãi và dễ dàng có được, nhưng khó khăn hơn một chút để xác định đối với các công cụ phi tập trung như chứng khoán có thu nhập cố định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc xác định giá thị trường nằm ở việc ước tính giá trị của các tài sản kém thanh khoản như bất động sản và các doanh nghiệp, điều này có thể cần đến việc sử dụng các chuyên gia thẩm định giá bất động sản và chuyên gia định giá doanh nghiệp.

Hiểu giá thị trường

Giá thị trường của một doanh nghiệp là một biểu thị tốt về nhận thức của các nhà đầu tư về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạm vi giá thị trường trên thị trường là rất lớn, từ dưới 1 triệu đô la cho các doanh nghiệp nhỏ nhất đến hàng trăm tỷ cho các doanh nghiệp lớn nhất và thành công nhất trên thế giới.

Giá thị trường được xác định bởi các định giá hoặc bội số mà các nhà đầu tư áp dụng cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như giá trên doanh thu, giá trên thu nhập, giá trị doanh nghiệp trên EBITDA... Định giá càng cao thì giá thị trường càng lớn.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH


  • Giá thị trường giá một tài sản