Giao cắt tử thần (Death Cross)Giao cắt tử thần là gì?

Giao cắt tử thần là một mô hình kỹ thuật cho thấy khả năng xảy ra một đợt bán tháo lớn. Giao cắt tử thần xuất hiện trên biểu đồ khi đường trung bình động ngắn hạn của một cổ phiếu cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn của nó. Các đường trung bình động phổ biến nhất được sử dụng trong mô hình này là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.

Chỉ báo giao cắt tử thần đã được chứng minh là một công cụ dự đoán đáng tin cậy về một số thị trường suy thoái khắc nghiệt nhất trong thế kỷ qua: vào các năm 1929, 1938, 1974 và 2008. Các nhà đầu tư rời khỏi thị trường chứng khoán khi các thị trường suy thoái này bắt đầu diễn ra đã tránh tổn thất lên tới 90% trong những năm 1930. Bởi vì giao cắt tử thần là một chỉ báo dài hạn, trái ngược với nhiều mô hình ngắn hạn như doji, nó mang nhiều ý nghĩa hơn đối với các nhà đầu tư muốn chốt lời trước khi thị trường giảm giá mới bắt đầu. Sự xuất hiện của giao cắt tử thần thường đi kèm với khối lượng gia tăng.


Giao cắt tử thần cho bạn biết điều gì

Giao cắt tử thần xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là SMA 50 ngày) cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn mạnh (thường là SMA 200 ngày) và được các nhà phân tích xem là tín hiệu cho một đợt giảm giá trong một thị trường.

Tên gọi giao cắt tử thần bắt nguồn từ hình chữ X được tạo ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Trong lịch sử, mô hình này xuất hiện trước một đợt suy thoái kéo dài đối với cả đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn. Giao cắt tử thần là một tín hiệu cho thấy động lượng ngắn hạn của một cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán đang chậm lại, nhưng nó không phải lúc nào cũng là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy một thị trường tăng giá sắp kết thúc. Đã có nhiều lần giao cắt tử thần xuất hiện nhưng đưa ra tín hiệu sai, chẳng hạn như vào mùa hè năm 2016. Nhữn