Giao cắt vàng (Golden Cross)Giao cắt vàng là gì?

Giao cắt vàng là một mô hình cho tín hiệu tăng giá, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Giao cắt vàng được hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 15 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày) hoặc cắt lên trên đường kháng cự của cổ phiếu. Khi các chỉ báo dài hạn có nhiều tác động lên cổ phiếu, Giao cắt vàng dự báo một thị trường tăng giá trong tương lai và tín hiệu này được củng cố nếu xuất hiện khối lượng giao dịch lớn.


Giao cắt vàng cho bạn biết điều gì?

Có ba giai đoạn của giao cắt vàng. Giai đoạn đầu tiên yêu cầu một xu hướng giảm đã chạm đáy khi lượng bán cạn kiệt. Trong giai đoạn thứ hai, đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn để kích hoạt sự bứt phá và xác nhận sự đảo chiều xu hướng. Giai đoạn cuối là xu hướng tăng tiếp tục cho đến khi giá cao hơn. Các đường trung bình động đóng vai trò là các mức hỗ trợ đối với các đợt điều chỉnh cho đến khi chúng cắt nhau trở lại theo hướng xuống. Đó là thời điểm có thể hình thành một giao cắt tử thần. Giao cắt tử thần ngược lại với giao cắt vàng, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn.

Các đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Nhìn chung, khoảng thời gian dài hơn có xu hướng sẽ tạo ra đợt tăng bền vững hơn nếu bị bứt phá. Ví dụ: sự giao nhau giữa đường trung bình động 50 ngày với đường trung bình động 200 ngày trên một chỉ số như S&P 500 là một trong những tín hiệu thị trường tăng giá phổ biến nhất. Phương châm "Thủy triều dâng sẽ nâng tất cả các con thuyền" được áp dụng khi chỉ số lớn nhất thị trường hình giao cắt vàng, giúp lực mua cộng hưởng khắp các thành phần và ngành của chỉ số.

Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các khoảng thời gian nhỏ hơn như đường trung bình động 5 phút và 15 phút để giao dịch dự