Kéo trụ trước phiên đáo hạn phái sinh, tiền vẫn không lan tỏa
Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đã đi vào vùng suy yếu trong khi các loại hàng hóa và ETF bất động sản vẫn ở vùng dẫn đầu. Trái phiếu chính phủ và USD đều đang ở vùng cải thiện.


Thị trường Việt Nam 15/9/2021

Sau 2 phiên giảm điểm, VnIndex đã hồi phục và quay lại mức 1,345 điểm, tuy nhiên khối lượng tiếp tục giảm sút.

Một số trụ được kéo mạnh trong phiên và tác động lớn đến chỉ số như MSN (+3.2), HPG (+1.6), GAS (+1.3). Dù thị trường hồi phục, nhóm ngân hàng vẫn kết thúc trong sắc đỏ và làm hạn chế đà tăng của thị trư