Kênh giáKênh giá là gì?

Kênh giá xuất hiện trên biểu đồ khi giá của 1 cổ phiếu bị giới hạn giữa hai đường song song. Tùy thuộc vào xu hướng, kênh giá có thể nằm ngang, tăng hoặc giảm. Các kênh giá thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch, những người sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá động lượng và hướng của hành động giá của cổ phiếu và xác định các kênh giao dịch.


Hiểu về Kênh giá

Kênh giá hình thành khi giá của một cổ phiếu biến động bởi lực cung và cầu. Kênh giá có thể là theo hướng tăng, giảm hoặc đi ngang. Lực cung và cầu ảnh hưởng đến giá của một cổ phiếu và có thể khiến nó tạo ra một kênh giá kéo dài. Sự thống trị của 1 trong 2 lực sẽ xác định hướng xu hướng của kênh giá. Các kênh giá có thể xảy ra trong nhiều khung thời gian khác nhau. Chúng có thể được hình thành trong mọi công cụ và chứng khoán, ví dụ như hợp đồng tương lai, cổ phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), v.v.

Các nhà giao dịch, đặc biệt là những người theo trường phái phân tích kỹ thuật, luôn chú ý đến các mẫu biểu đồ có thể hỗ trợ họ trong các quyết định giao dịch. Khi hành động giá của chứng khoán tạo ra một tập hợp các mức cao và thấp tuân theo một mô hình rõ ràng và có thể được kết nối bằng hai đường song song, một kênh giá đã được hình thành.

Cạnh dưới của kênh giá được vẽ khi giá đảo chiều tăng, trong khi cạnh trên của kênh được vẽ khi giá đảo chiều giảm. Độ dốc của các đợt tăng giảm xác định hướng xu hướng của kênh giá. Kênh giá hướng lên sẽ được giới hạn bởi các đường xu hướng có độ dốc dương, cho thấy rằng giá đang có xu hướng cao hơn sau mỗi lần biến động.