Kịch bản 1.200 vẫn còn nếu tiền không chuyển tiếp vào trụBản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đã đi vào vùng suy yếu trong khi các loại hàng hóa và ETF bất động sản vẫn ở vùng dẫn đầu. Trái phiếu chính phủ đang ở vùng cải thiện. Hiện tại, USD đang là kênh hút tiền kém nhất.Thị trường Việt Nam 14/9/2021