Khác biệt giữa Doanh thu và Lợi nhuậnDoanh thu so với Lợi nhuận: Tổng quan

Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của một doanh nghiệp. Lợi nhuận, thường được gọi là lợi nhuận ròng hoặc dòng dưới cùng (bottom line), là thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, các khoản nợ, các dòng thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH


  • Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp.

  • Doanh thu, còn được gọi đơn giản là "doanh số bán hàng", không khấu trừ bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp.