Khả năng VNIndex kiểm định lại hỗ trợ khi thiếu dòng cổ phiếu dẫn dắtBản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản và cổ phiếu đang rơi vào vùng suy yếu. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu doanh nghiệp cùng với USD đang có sự cải thiện về dòng tiền. Nhóm hàng hóa hiện đang là kênh hút tiền kém nhất thị trường.


Thị trường Việt Nam 10/11/2021

<