Khi nào xu hướng tăng của VNIndex mới được củng cố?


Bản đồ dòng tiền cho thấy cổ phiếu, hàng hóa là những kênh hút tiền nhiều nhất. ETF bất động sản rơi vào vùng suy yếu. Các kênh hút tiền yếu nhất là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.


Thị trường Việt Nam 4/8/2021


Hầu hết các ngành đều kết thúc trong